MUTIARA HIKMAH BUYA YAHYA


“Kesungguhan seseorang dalam mengharap ditandai kesungguhannya dalam berusaha menggapai. Yang berharap tanpa berusaha adalah orang yang tidak punya harapan. Yang tidak punya harapan adalah orang yang tidak punya masa depan. Ia telah mati sebelum kematian. Dusta orang yang mengharap ridho Allah namun tidak berusaha menjauhi maksiat dan memperbanyak ketaatan.”

#Mutiara_Hikmah_Buya_Yahya ke 31